ANBI voorwaarden & aanvraag

Op dit moment hebben we de aanvraag lopen voor een ANBI status. De voorwaarde om als organisatie in aanmerking te komen voor een ANBI status zijn per  1 januari 2014 dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd:

 

 • Naam van de stichting/vereniging. 

Wij zijn op dit moment nog ingeschreven onder onze oude naam: Stichting Nationaal Autisme Museum, de notaris maakt op dit moment de aanpassing van de naam in orde en wijzigt hem naar Autisme Experience. 

 •  Het fiscaal nummer van de stichting is 853810953
 • De contactgegevens waarop we per post en via email te bereiken zijn;

Autisme Experience 

Wolbrandsstraat 51

3312PV Dordrecht

info@autismeexperience.nl

www.autismeexperience.nl

 

 • De bestuurssamenstelling : Ons bestuur bestaat uit 4 leden die zijn (her)benoemd sinds januari 2018. 
 • Evelien Huijssen Voorzitter 
 • Silvia Kloppers Secretaris 
 • Marc Janssen Penningmeester
 • Karin van der Sluis 
 • Lars Sørensen 

 De volledige bezetting van ons team is te bekijken op de team pagina. >>Klik hier. 

 • Het beleidsplan is gevat in een brochure waarin we al onze plannen uiteen hebben gezet. 

Je kunt ons plan compleet inzien en nalezen op deze pagina >> 

 • Het beloningsbeleid is kort en krachtig. Iedereen die een bijdrage levert aan de Autisme Experience doet dat op vrijwillige basis.
 • De doelstelling (visie en missie). Stichting Nationaal Autisme Museum actief onder de naam Autisme Experience heeft als doel het oprichten van laagdrempelig op belevingsgericht educatie centrum.
 • Op onze website doen we uitgebreid verslag  van alle uitgeoefende activiteiten, projecten, en fondsenwerving 
 • De financiële verantwoording is op dit moment heel overzichtelijk. We hebben het afgelopen jaar mogen rekenen op een aantal giften en donaties en de kosten zo laag mogelijk gehouden. In dit overzicht zie je precies hoe we er voor staan.