Organisatie

Hier vertellen je meer over stichting Autisme Experience. Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor visie, strategie en beleid. De voorzitter is een verbinder, een doener, een aanpakker en iemand die richting en structuur biedt. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en de bijbehorende financiële geldstromen. Het secretariaat biedt ondersteuning aan de vergaderingen en is de olie tussen de bestuurlijke communicatie. De stichting is proactief, organiseert en borgt de communicatie en activiteiten. De stichting ondersteunt de werkgroepen op het gebied van uitvoering. 

 

Raad van advies & ambassadeurs

De stichting laat zich sturen en adviseren door de raad van advies. De leden openen deuren en dragen stakeholders aan. Ze kunnen kartrekker zijn van projecten. Ze zijn vooral netwerkers en verbinders. 

 

Werkgroepen

De stichting kent werkgroepen die bestaan uit vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en een bestuurslid. De werkgroepen zijn als volgt georganiseerd: 

 • Communicatie 
 • Events
 • Kennisborging
 • Fondsenwerving
 • Vrijwilligers

Communicatie

De werkgroep Communicatie & PR is verantwoordelijk voor alle externe communicatie van Autisme experience. Informatie en communicatie via lokale en nationale pers, sociale media en eigen publicaties wordt door de werkgroep geïnitieerd, gecoördineerd en gestimuleerd. 

 

Events

De werkgroep verantwoordelijk voor de spraakmakende projecten van de Autisme experience. De werkgroep organiseert een vast jaarlijks programma op locaties buiten de Autisme experience. Denk aan scholenbezoek met onze Brain on Wheels en een jaarlijks Sport event. Daarnaast zoekt en creëert de werkgroep jaarlijks nieuwe events met stakeholders waarmee de acceptatie en normalisatie van autisme verder wordt ingevuld. Eerdere events; 

 • Brain on Wheels on Tour 
 • Autisme Experience @ Sport
 • Sounds Of The Puzzle Mind 
 • De Prikkelarme Kermis ism Boba
 • Autisme Experience @ The Movies
 • Autisme Experience @ VUE Cinema's

Kennis

De werkgroep Kennisborging zorgt ervoor dat alle communicatie binnen en buiten de Autisme Experience en al haar activiteiten gevoed worden door de meest actuele professionele inzichten, wetenschappelijke kennis en expertise. Daarmee volgt de Autisme Experience relevante ontwikkelingen in haar vakgebied en maakt zij mogelijk dat zij deze nieuwe inzichten herkent en zichzelf waar vereist weer vernieuwd. De werkgroep borgt dat de Autisme Experience relevant blijft. 

 

Fondsen

De werkgroep Fondsenwerving bouwt en onderhoudt de relaties met donateurs, sponsoren en stakeholders rondom de Autisme Experience. De werkgroep werkt continue aan het genereren van financiële middelen. Allereerst als dekking van de planontwikkelingskosten voor de jaren 2019 en 2020. Daarnaast ten behoeve van de financiële dekking van de jaarlijkse exploitatie van de Autisme Experience vanaf haar opening in 2021. Een begroting is opgenomen als bijlage van dit ondernemingsplan.

 

Vrijwilligers

De werkgroep vrijwilligers coördineert de contacten met de grote groep vrijwilligers rondom de Autisme experience. Zij zorgt voor het onderhoud van de vrijwilligers database en inzet van vrijwilligers binnen de Autisme experience en haar events. Ook fungeert de werkgroep als klankbord voor de vrijwilligers richting bestuur en organisatie.  

 

De Autisme Experience is altijd op zoek naar mensen die in kennis, talent of tijd willen bijdragen. Wil je ook helpen om begrip voor de autisme te vergroten en kennis te verspreiden? Meld je aan als vrijwilliger! Klik hier >>