ANBI

Dankzij ANBI status belastingvrij schenken aan Stichting Autisme Experience!

 

Stichting Autisme Experience is per 3 november 2020 door de belastingdienst bij beschikking aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent een belastingvoordeel voor onze leden van de Club van 100:

* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of

vennootschapsbelasting.

 

https://www.autismeexperience.nl/contact/club-van-100-aanmelding/

 

Ook is er een belastingvoordeel voor ons:

* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de

instelling gebruikt voor het algemeen belang.

* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen

schenkbelasting te betalen.

 

Wil je een eenmalige schenking doen aan Stichting Autisme Experience?

Een gewone schenking of gift kun je doen door overmaking op rekeningnummer NL75 RABO 1518 6128 57 ten name van stichting Autisme Experience. Doe dit onder vermelding schenking. Vanwege de ANBI status van Stichting Autisme Experience is deze schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je mag een schenking aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum) van uw inkomen bedraagt. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

 

Lijfrenteschenking

Als u een schenking aan Stichting Autisme Experience doet voor ten minste vijf jaar, is de

schenking in zijn geheel (dus zonder drempel en maximum) aftrekbaar voor de

inkomstenbelasting. Afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt, kan het

belastingvoordeel voor u oplopen tot 52%. Voorwaarde is wel dat de schenking in een schriftelijke

overeenkomst wordt vastgelegd.

Voorbeeld: Je doneerde de afgelopen jaren ieder jaar € 100,-- aan Stichting Autisme Experience.

Vanaf nu doe je een lijfrenteschenking van € 200,-- per jaar.

Deze schenking kost je per saldo € 100,-- maar levert Stichting Autisme Experience netto € 200,--

op.

 

Informatie en advies

Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met:

 

info@autismeexperience.nl.

 

 

Voor algemene informatie van de belastingdienst over giften: www.belastingdienst.nl/giften

 

 • De bestuurssamenstelling : Ons bestuur bestaat uit 6 leden die zijn (her)benoemd sinds januari 2018. 
 • Evelien Huijssen Voorzitter 
 • Silvia Kloppers Secretaris 
 • Marc Janssen Penningmeester
 • Karin van der Sluis 
 • Vincent Vermeer
 • Francesco Daniel

 De volledige bezetting van ons team is te bekijken op de team pagina. >>Klik hier. 

 • Het beleidsplan is gevat in een brochure waarin we al onze plannen uiteen hebben gezet. 

Je kunt ons plan compleet inzien en nalezen op deze pagina >> 

 • Het beloningsbeleid is kort en krachtig. Iedereen die een bijdrage levert aan de Autisme Experience doet dat op vrijwillige basis.
 • De doelstelling (visie en missie). Stichting Autisme Experience heeft als doel het oprichten van laagdrempelig op belevingsgericht educatie centrum.
 • Op onze website doen we uitgebreid verslag  van alle uitgeoefende activiteiten, projecten, en fondsenwerving