ANBI

Op dit moment hebben we de aanvraag lopen voor een ANBI status. De voorwaarde om als organisatie in aanmerking te komen voor een ANBI status zijn per  1 januari 2014 dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd:

 

 • Naam van de stichting/vereniging. 

Wij zijn in geschreven als stichting Autisme Experience.

 •  Het fiscaal nummer van de stichting is 853810953
 • De contactgegevens waarop we per post en via email te bereiken zijn;

Autisme Experience 

Wolbrandsstraat 51

3312PV Dordrecht

info@autismeexperience.nl

www.autismeexperience.nl

 

 • De bestuurssamenstelling : Ons bestuur bestaat uit 6 leden die zijn (her)benoemd sinds januari 2018. 
 • Evelien Huijssen Voorzitter 
 • Silvia Kloppers Secretaris 
 • Marc Janssen Penningmeester
 • Karin van der Sluis 
 • Lars Sørensen 
 • Francesco Daniel

 De volledige bezetting van ons team is te bekijken op de team pagina. >>Klik hier. 

 • Het beleidsplan is gevat in een brochure waarin we al onze plannen uiteen hebben gezet. 

Je kunt ons plan compleet inzien en nalezen op deze pagina >> 

 • Het beloningsbeleid is kort en krachtig. Iedereen die een bijdrage levert aan de Autisme Experience doet dat op vrijwillige basis.
 • De doelstelling (visie en missie). Stichting Autisme Experience heeft als doel het oprichten van laagdrempelig op belevingsgericht educatie centrum.
 • Op onze website doen we uitgebreid verslag  van alle uitgeoefende activiteiten, projecten, en fondsenwerving